A presenza da lingua galega na rede, aínda que segue atopándose con obstáculos para atoparse nunha situación de 'normalidade' fronte a outras, vese reforzada pola presenza dunha comunidade moi activa que achega todo tipo de recursos e ferramentas. Neste sentido, a posibilidade de usar as diversas redes sociais e ferramentas ofimáticas ou configurar os dispositivos móbiles na lingua propia...