Instalacións de Congalsa. Foto: circulo.gal.
O sector industrial atópase inmerso nun proceso de dixitalización, acelerado pola xeneralización das tecnoloxías de análises de datos e o uso da internet das cousas (IoT) en moitos procesos fabrís. Porén, este grande avance conleva un aumento de ameazas por mor da conectividade, o que outorga á ciberseguridade un papel central para garantir o funcionamento óptimo destes procesos de...