Imaxe da edición 2020 de GaliciaTIC.
A pandemia foi unha revolución. Máis aínda no sector tecnolóxico, que tivo que adaptarse a unha nova realidade onde a dixitalización se converteu nun imprescindible. A estrutura económica, a organización do traballo e a relación coa clientela tamén mudaron, debido a ese contexto de aceleración tecnolóxica. Este é un dos eixos principais de GaliciaTIC, un encontro organizado pola Asociación...
Instalacións de Congalsa. Foto: circulo.gal.
O sector industrial atópase inmerso nun proceso de dixitalización, acelerado pola xeneralización das tecnoloxías de análises de datos e o uso da internet das cousas (IoT) en moitos procesos fabrís. Porén, este grande avance conleva un aumento de ameazas por mor da conectividade, o que outorga á ciberseguridade un papel central para garantir o funcionamento óptimo destes procesos de...