Dous ámbitos de actuación aparentemente pouco conectados como son a biomedicina e a ciberseguridade son os elixidos polo Grupo Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING) – adscrito a Universidade de Vigo no seu Campus de Ourense– para desenvolver a súa tarefa coa aplicación de técnicas de Intelixencia Artificial, Minería de Textos e das TIC. O traballo realizado dende a...
Instalacións de Congalsa. Foto: circulo.gal.
O sector industrial atópase inmerso nun proceso de dixitalización, acelerado pola xeneralización das tecnoloxías de análises de datos e o uso da internet das cousas (IoT) en moitos procesos fabrís. Porén, este grande avance conleva un aumento de ameazas por mor da conectividade, o que outorga á ciberseguridade un papel central para garantir o funcionamento óptimo destes procesos de...